Jul 31, 2015

Despre cuvintele de pe oglinzi

     Cărțile, în opinia mea, nu sunt altceva decât un fel de oglinzi. Oglinzi ascunse prin cufere prăfuite, sub teancuri de hârtii și grămezi de felurite obiecte. Ca să ajungă la Car...