La ora când, cu gând curat,

Mă uit tăcut în zare

Aud un scâncet minunat,

Cum lin colindă-n al meu sat

În zi de sărbătoare…

 

Tresare-n noi străvechi fior

Sub ie de român

Şi-n amintiri ce nu mai dor

Privim la veacul viitor

Prin cei care rămân…

 

De sus, din creştet de Carpaţi,

Din larg de Neagră Mare,

Răsună bucium, români fraţi,

Cu Dunărea din voi cântaţi

Şi faceţi închinare…

 

Voi, torţe vii ce n-aţi uitat

Lumina s-o purtaţi:

Săltaţi! Din peştera cu fân uscat

Hristos în inimi S-a mutat:

Cântaţi, români, cântaţi…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>